Publieke sector

Uw uitdaging

Als overheidsinstantie biedt u diensten aan inwoners of burgers uit uw regio of in uw doelgroep. U gaat daarbij uit van die diensten die toegevoegde waarde voor uw klant hebben. Een complexe opdracht te meer daar u rekening moet houden met uw wettelijke opdracht, uw toepassingsgebied en de vigerende regelgeving. Binnen de u toegekende autonomie heeft u er echter alle belang bij goed te focussen op wat u doet.

Onze visie

Ardinna helpt u strategisch te focussen. Vertrekpunt daarbij is dat uw diensten afgestemd zijn op uw doelgroepen en dat u perfect weet welke middelen u intern moet inzetten op uw dienstverlening.

Onze producten

Ardinna gebruikt op deze website alleen strikt noodzakelijke of analytische cookies: Aanvaarden Meer info